DOĞAL SİSTEMLER

2009-11-24 16:01:00

              Bölüm 1 Doğa ve İnsan Testi

 

1. Aşağılardakilerden hangisi coğrafyanın doğal sistemleer bölümünden biri değildir?     

      a)  Klimatoloji  b)  Hidrografya    c)  Jeomorfoloji  d)  Kartoğrafya  e)Nüfüs ve Yerleşme

2. Yüryüzünde ve yeraltında su kaynaklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?      

      a) Kartografya  b) Hidrografya  c) Biyocoğrafya  d) Klimatoloji  e) Jeformoloji

3. Coğrafya aşağıdakilerden hangisini incelemez?  

      a) Ülkemizin iklim şartlarını

      b) Ülkemizde yaşayan hayvanların gelişimini

      c) Ülkemizin yer şekillerini

      d) Atmosferin insanlara etkilerini

      e) Ülkemizde etkili olan iç ve dış etkileri

4. Dünya üzerinde deprem ve volkanik olaylar sonucunda oluşan yerşekilleri aşağıda verilen coğrafyanın hangi dalı tarafından incelenir?

      a) Joformoloji  b) Hidrografya  c) Kartografya  d) Klimatoloji  e) Biyocoğrafya

5. Aşağıdakilerden hangi coğrafyanın inceleme alanına girmez?

      a) Uzaydaki bütün cisimlerin oluşumunu ve özellikleri

      b) Taşkürenin oluşumu ve genel özellikleri

      c) Haritalardan faydalanma

      d) Akarsularının oluşumunu ve havza özelliklerini

      e) Nüfusun yeryüzündeki dağılışı

6. Meteorolojidenalınan verilercoğrafyanın hangi alt dalında kullanılır?

      a) Biiyocoğrafya  b) Klimatoloji  c) Jeomorfoloji  d) Kartoğrafya  e) Hidrografya

7. Ülkemize ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilerek rakamlarla ifade edilmesinde oğrafya aşağıda belirtilen hangi bilimden yararlanmış olur?

      a)Meteoroloji  b) İstatistik  c) Sosyoloji  d) Matematik  e) Jeoloji

8. Ülkemize ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilerek rakamlarla ifade edilmesinde coğrafya aşağıda verilen bilimlerden hangisinden yararlanır?

      a) Kimya  b) Fizik  c) Tarih  d) Ekonomi  e) Biyoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi oluşturan faktörlerden biri değildir?

      a) Hava  b) Su  c) Canlılar  d) Ekonomi  e) Toprak

10. Nüfusun artması, sanayileşmenin artması zamanla kirli olmayan su kaynaklarının olmamasına neden olacaktır.

     Dünya üzerinde kirli olmayan tatlı su kaynakları aşağıdaki verilen kıtaların hangisinde en fazladır?

       a)  Asya  b) Afrika  c) Antarktika  d) Avrupa  e) Güney Amerika

 

 

 

 

 

CEVAPLAR: 1. e 2. b 3. b 4. a 5. a 6. b 7. b 8. c 9. d 10. c

 

5028
0
0
Yorum Yaz